Alla uppdrag
Farmaceutisk utredare med toxikologisk kompetens - TILLSATT
FARMACEUTISK UTREDARE MED TOXIKOLOGISK KOMPETENS

Sökes till företaget APL i Stockholm som är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel för apotek och vården. APL
erbjuder också högkvalitativa utvecklings-, laboratorie- och tillverkningstjänster till företag inom läkemedelsbranschen. APL har ett viktigt samhällsuppdrag, genom att anpassa läkemedel till individuella behov bidrar man till läkemedel som förbättrar och räddar liv.

Tjänsten inneb
är

Tjänsten innebär att man är ansvarig för toxikologiska frågeställningar/utredningar av APL:s sortiment (läkemedel, kosmetika och medicintekniska produkter). Man har också ett terapiområdesansvar för följande områden: Hjärta&kärl, Hud, Antidoter. Ingår i ett team med fyra utredare och tillhör gruppen Sortiment inom marknadsavdelningen
.

Arbetsuppg
ifter

Specifika uppgifter toxi
kologi

• Hantera toxikologiska frågeställningar/utredningar kring APL:s produktsortiment. (läkemedel, kosmetika och medicintekniska produkter) samt från företag inom Life Science ex vid kontraktstillv
erkning

• Framtagande av PDE-värden, säkerhetsdatablad och skyddsinf
ormation

• Framtagande av säkerhetsvärderingar vid rikslicensan
kningar

• Göra toxikologiska bedömningar av nedbrytningsprodukter ex i OOS utredningar


Terapiområdesansvar inom hud, hjärta-kärl oc
h antidoter

• Sortimen
tsutveckling

• Ta fram produktmonografer/pr
oduktresuméer

• Utveckla och ha kontakter med förskrivare, specialister, myndigheter, vården och apoteken – hantera frågeställningar
som uppkommerKompetenskrav

• Leg. Apotekare el li
knande utbildning

• Kompete
ns inom toxikologi

• Erfarenhet av toxiko
logiska bedömningar

• Erfarenhet av att ar
beta med utredningar

• Erfarenhet av att skriva, dokumente
ra och dra slutsatser

• Erfarenhet från arbete med reg
ulatoriska bedömningar

• Erfarenhet från läkemedelsindustri/Lif
e Science är en fördelUtbildning

Apotekarprogrammet ( eller liknande utbildning inom farmakolog
i). Toxikologisk utbildning


Personliga egenskaper

Som person är du drivande, analytisk, strukturerad och affärsmässig. Du är självständig men samtidigt en teamplayer. Du är serviceinriktad, lyhörd och lösningsorienterad.För mer information kontakta oss på Rekryteringsspecialisten:

Mariann
e Sidenmark, tel: 072-534 50 34