Alla uppdrag
Globalt läkemedelsföretag
Account Manager, bröstcancer, Mellansverige och norrut
Du kommer att vara en värdefull medlem i onkologi-teamet där du kommer att arbeta inom den så kallade CDK4/6-marknaden inom det metastaserande bröstcancerfältet. Detta är ett av de mest spännande områdena inom cancerbehandling i allmänhet och bröstcancer specifikt. Förutom att arbeta inom detta mycket höga område kommer du också att vara ansvarig för att säkerställa kontinuerlig framgång för ett etablerat varumärke inom lungcancer.

Ansvarsområden
• Göra strategiska planer för din produkt och hur du ska lyckas i ditt distrikt. Tillsammans med försäljningschefen sätter du mål för produktens framgång.
• Skapa meningsfulla relationer med kunden, det vill säga onkologer, sjuksköterskor och viktiga beslutsfattare. Ta ägande och ansvar för att skapa dessa möten. Även arbeta för att skapa relationer med expertgrupper, patientorganisationer och andra intressenter inom betalarsidan.
• Planera och genomföra aktiviteter både från egen planering och från Brand Team
• Analysera försäljning och marknadsutveckling i ditt distrikt för kontinuerliga förbättringar.
• Delta i det tvärfunktionella arbetet och bygga på de tillgängliga interna resurserna.

Erfarenhet och kompetenser
Du ska ha dokumenterad erfarenhet av försäljning inom läkemedelsbranschen, helst med kompetens och etablerade nätverk inom bröstcancervården. Du har en hög enhet för att skapa affärer och relationer med dina kunder.
Du har också:
- Erfarenhet från account försäljning
- Erfarenhet av att arbeta med olika betalare
- Erfarenhet från arbete med olika e-kanaler
- Förmåga att skapa nya relationer på lång sikt
- Förmåga att förstå kundernas behov och hitta lösningar kopplade till vår strategi
- Förståelsen för att arbeta i en tvärfunktionell organisation och hur man kan dra nytta av våra interna resurser
- Körkort
- God kunskap i muntlig och skriftlig engelska
- Universitetsexamen eller liknande
- LIF-examen


Lämplig bostadsort: Stockholm/Uppsala, distriktet omfattar mellan- och norra Sverige.

Kontakta Catharina Bergold för att höra mer om tjänsten! 070-2179879, bergold@rekryteringsspecialisten.se