Alla uppdrag
Globalt läkemedelsföretag söker
Account Manager, dermatologi, Stockholm/Mellansverige
Som Account Manager har du helhetsansvaret for ditt distrikt och du kommer att bidra till företagets
framgångar genom att:
• Vara delaktig i att ta fram strategiska planer for produkten i distriktet och sätta mål utifrån detta
tillsammans med ansvarig chef.
• Planera och bearbeta målgruppen som primärt utgörs av förskrivande dermatologer inom såväl
offentlig som privat sjukvård. Arbetet omfattas också av kontakt med sjuksköterskor samt olika
befattningshavare inom distriktets accounts. Innefattar såväl enskilda kunder som hela accounts.
• Planering, genomförande samt uppföljning av såväl egna aktiviteter som centralt planerade aktiviteter.
• Ansvara for planering och genomförande av projekt/samarbeten gentemot kund, patientföreningar,
KOL, expertgrupper samt andra beslutsfattare.
• Analysera försäljning och marknadsutvecklingen i distriktet och driva den framåt.

Profil
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av försäljning inom läkemedel. Du kan vara en junior
säljare alternativt en säljare med många års erfarenhet fran branschen, gärna med kompetens och
nätverk inom dermatologi, men det gemensamma måste vara att ni brinner för att skapa starka
affärsdrivande relationer med kund. Det är dessutom bra om du har:
-Erfarenhet av att arbeta med account based selling
-Erfarenhet att arbeta med läkemedelskommitteer/expertgrupper
-Erfarenhet av utnyttjande av e-kanaler for att möta kundens behov
-Förmåga att snabbt skapa relation for att bygga långsiktigt samarbete med kund
-Förmåga att uppfatta kundens behov och skapa lösningar kopplade till både kunden och företaget
-Tydlig förståelse för betydelsen av att ingå i ett team och hur man bidrar till teamets gemensamma
framgångar
-God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska och svenska

Utbildning
Universitetsexamen med relevant inriktning eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.
LIF examen/behörighet (sjuksköterska, apotekare etc.) samt körkort.

Lämplig bostadsort: Stockholm, eller i distriktet som omfattar Stockholm, Uppsala, Västmanland, Sörmland, Östergötland och Småland.

Kontakta Catharina Bergold för att höra mer om tjänsten! 070-2179879, bergold@rekryteringsspecialisten.se